Witaj w kroku drugim. Oznacza to, że w kroku pierwszym zdecydowałeś już, czy chcesz oszczędzać na emeryturę na IKE czy w IKZE, a może na obu kontach.

Jak już wspomnieliśmy w kroku pierwszym zarówno IKE jak i IKZE to tylko konstrukcje prawne w które „opakowane” są produkty inwestycyjne. W tym dziale postaramy się w najprostszych słowach wytłumaczyć poszczególne formy IKE i IKZE.

DFE:

Dobrowolne Fundusze emerytalne prowadzą powszechne towarzystwa emerytalne. PTE oferują oszczędzanie tylko w jednym funduszu. PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji aktywów. Podstawowe zalety dobrowolnych funduszy emerytalnych to, oprócz niezłych wyników, klarowna struktura opłat (za zarządzanie i od składki) oraz jasna polityka inwestycyjna.

TFI:

Osoby zainteresowane lokowaniem pieniędzy w różne fundusze, a nie tylko w jeden, mogą skorzystać z oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Oszczędzanie w TFI wiąże się z zawarciem umowy z towarzystwem prowadzącym fundusze. Wpłaty klienta mogą być lokowane w wiele funduszy. W ofercie niektórych TFI jest ich nawet kilkanaście do wyboru. Mają one różne strategie inwestycyjne.

UFK:

Ostatnią grupą rankingową oferującą konta emerytalne są firmy ubezpieczeniowe. Wpłaty na konta, po potrąceniu części składki na ubezpieczenie, lokowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Oszczędzanie w towarzystwie ubezpieczeniowym, oprócz lokowania składek w fundusze, zapewnia ochronę ubezpieczeniową (w różnym zakresie i warto na to zwrócić uwagę). Składka dzielona jest zatem na część ochronną oraz inwestycyjną. Trzeba dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę zwłaszcza na koszty naszego produktu!

Mamy nadzieję, że teraz łatwiej będzie podjąć decyzję o wyborze najkorzystniejszej dla państwa formy oszczędzania na emeryturę.