IKE

Indywidualne Konto Emerytalne samo w sobie nie jest produktem, lecz konstrukcją prawną obejmującą bardzo różne formy indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Konta takie możemy zakładać w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI); wtedy pieniądze wpłacamy do oferowanych w ramach IKE funduszy inwestycyjnych. Jeśli wybierzemy IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym, będziemy mieli polisę na życie z funduszem kapitałowym (składki będą inwestowane poprzez ten fundusz). Od pięciu lat istnieje też IKE w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE). Fundusze takie są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli te same firmy, które zarządzają funduszami emerytalnymi (OFE). Osoby ceniące pewny zysk (choć niewielki), mogą założyć IKE w banku (w formie lokaty). Można również kupować obligacje oszczędnościowe i deponować je na IKE-Obligacje (konto to otwiera się w oddziałach PKO BP oraz w domu maklerskim tego banku). Kto czuje się na siłach, może samodzielnie inwestować na giełdzie poprzez IKE w formie rachunku maklerskiego.

IKZE

Podobnie jak IKE, Indywiduane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie jest odrębnym produktem, lecz konstrukcją prawną, która umożliwia długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w różnych formach. IKZE możemy założyć w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI), w powszechnym towarzystwie emerytalnym (PTE) lub w firmie ubezpieczeniowej. Konta takie proponują też domy maklerskie i pojedyncze banki (jeden komercyjny oraz kilka spółdzielczych).
Każda z form oszczędzania różni się nie tylko stopniem naszego zaangażowania w zarządzanie portfelem, ale także różnorodnością oferty, ryzykiem ponoszonym przez klienta czy opłatami pobieranymi przez firmy.

Ulgi podatkowe i różnice między IKE i IKZE

Zarówno IKE, jak i IKZE oferują zwolnienie z wynoszącego 19 proc. podatku od zysków kapitałowych. Różnica w tej kwestii jest tylko i wyłącznie w wieku oszczędzającego, po osiągnięciu którego to zwolnienie następuje. Odkładając na IKE i chcąc skorzystać z tej ulgi podatkowej nie możemy wybrać naszych pieniędzy z konta przed 60 rokiem życia. Oczywiście w razie podbramkowej sytuacji możemy sięgnąć po zgromadzone przez nas środki, lecz wówczas urząd skarbowy naliczy 10 proc. podatku Belki od wypracowanego zysku. Ponadto nie będziemy już mogli dalej prowadzić naszego IKE – wybranie pieniędzy jest więc krokiem możliwym, ale tylko w jedną stronę. Należy więc się na niego zdecydować w przypadku absolutnej konieczności i ostateczności.
Podobnie sytuacja wygląda z IKZE. Tam jednak poprzeczka wiekowa została ustawiona nieco wyżej i wynosi 65 lat. Wyciągnięcie pieniędzy z IKZE przed 65 urodzinami będzie miało takie same skutki, jak w przypadku IKE – zamknięcie konta, brak możliwości dalszych wpłat oraz naliczenie podatku od zysków kapitałowych.
Dodatkowym ważnym elementem konstrukcji IKZE jest osiągana na bieżąco korzyść związana ze zwolnieniem z podatku dochodowego. Tego nie ma w IKE. Ta zachęta polega na odliczeniu kwot wpłaconych w danym roku na IKZE od podstawy opodatkowania. W corocznym rozliczeniu z fiskusem oszczędzający zmniejszy tym samym kwotę należnego podatku. Korzyść ta jest różna w zależności od tego, w jakim progu podatkowym jesteśmy. Większość zapewne płaci 18 proc. PIT. Zamożniejsi jednak oddaja fiskusowi 32 proc. dochodów i takich też odliczeń wpłat na IKZE mogą dokonać.
Jest jednak haczyk. Wypłacając pieniądze z IKZE będziemy musieli zapłacić podatek. Dokładnie 10 proc. od wypłacanych środków. Takiego obowiązku nie ma w IKE.
Jeśli chodzi o IKZE kluczową rolę w przypadku tego konta odgrywa fakt reinwestowania zwrotów podatku. Jeśli je przejemy czyli zwroty podatku przeznaczymy na konsumpcję, to korzystniejsze wydaje się IKE, ale też przy odpowiednich parametrach – im wyższa stopa zwrotu i niższy próg podatkowy tym lepiej wypada IKE.
Przewaga IKZE nie jest więc widoczna na pierwszy rzut oka. Jednak dla niektórych na niekorzyść IKZE wpływa fakt, że znacznie niższe są limit wpłat na to konto niż w przypadku IKZE. Na IKE można w 2017 roku wpłacić 12 789 zł natomiast, a na IKZE 5115,60 zł. Na niekorzyść IKZE może wpływać także nabywane 5 lat później niż w przypadku IKE (dopiero po 65 roku życia) do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.